English    Thai                            TripAdvisor      

Aow Ma Nao

Kao-lom-muag
 
              อ่าวมะนาว อยู่ในเขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหาดสะอาด มีธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำเพราะทะเลไม่ลึก หรือจะเดินเล่นริมชายหาดกินลมชมวิวก็ไม่มีใครว่า ตรงข้ามกับหาดเป็น “เขาล้อมหมวก” ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้
 
              สำหรับ “อ่าวมะนาว” เคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบินจะเห็น “อนุสาวรีย์วีรชน” รูปทหารอากาศในชุดนักบินยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบิน ถือธงหันหน้าออกทะเล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูประวัติการต่อสู้อันกล้าหาญ ของนักรบแห่งกองบินน้อยที่ 5 ซึ่งยอมเสียสละชีวิต เป็นชาติพลีปกป้องผืนแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งไว้ ทางราชการจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ “วีรชน 8 ธ.ค.84″ ประดิษฐาน ณ บริเวณที่ตั้งกองบินน้อยที่ 5 และยังมี “อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5″ โดยจะเห็นแท่งหินขนาดใหญ่แกะสลักจำลองฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับ ญี่ปุ่น