English    Thai                            TripAdvisor      

Attractions

wad-klong-wan  วัดคลองวาฬ
 
    วัดคลองวาฬ พระอุโบสถวัดคลองวาฬบริเวณรอบ ๆ มีภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี เป็นพระอุโบสถที่มีความสวยงาม และถ้าได้กราบไหว้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จะทำให้เจริญในโภคทรัพย์ เงินทอง มั่งมีตลอดกาล วัดคลองวาฬอยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ อ่านต่อ…    แผนที่…
 aow-ma-now_1280 อ่าวมะนาว
 
    อ่าวมะนาว อยู่ในเขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหาดสะอาด มีธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำเพราะทะเลไม่ลึก หรือจะเดินเล่นริมชายหาดกินลมชมวิวก็ไม่มีใครว่า ตรงข้ามกับหาดเป็น “เขาล้อมหมวก” ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้ อ่านต่อ…    แผนที่…
 Kao-lom-muag เขาล้อมหมวก
 
    เขาล้อมหมวกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประจวบคีรีขันธ์ให้ความเคารพศรัทธามาช้านาน ตั้งอยู่ที่เชิงเขาล้อมหมวก ในบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ดูแลของกองบิน 5 พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นดินแดนแห่งยุทธภูมิสำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เลื่องลือในความกล้าหาญของวีรชนไทย อ่านต่อ…    แผนที่…
 Kondern ถนนคนเดินประจวบ ฯ
 
    ถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์ เป็นถนนคนเดินที่เปิดขายกันในวันศุกร์ และวันเสาร์ ช่วงเวลาตั้งแต่ 5 โมงเย็น จนถึงประมาณ 5 ทุ่ม มีระยะทางให้เที่ยวชมประมาณ 500 เมตร มีของกินต่าง ๆ มากมาย ของทะเล พืช ผัก สมุนไพร น้ำต่าง ๆ อาหารพื้นบ้าน อ่านต่อ…    แผนที่…
Sal-lak-muang  ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์
 
    ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประจวบคีรีขันธ์ พากันมาสักการะอยู่เป็นประจำ เพราะถือว่าเป็นมงคล และหลักชัยคู่บ้านคู่เมือง ทำให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข รุ่งเรืองตลอดเวลา สร้างขึ้นในสมัยที่ ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ…    แผนที่…
 wakor อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
 
    หว้ากอ…ดินแดนแห่งนี้นับเป็นอนุสรณ์สถานที่ได้จารึกพระนาม คิงมงกุฎ ไว้ในหน้า ประวัติศาสตร์ให้โด่งดังปรากฏไปทั่วโลก และนำพระเกียรติยศเกียรติประวัติมาสู่ประเทศไทย นำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยตราบทุกวันนี้ โดยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช อ่านต่อ…    แผนที่…
dan-sing-khon_1280  ด่านสิงขร
 
    ด่านสิงขร อยู่จุดชายแดนพม่า เป็นตลาดชายแดนที่ขายสินค้าพื้นเมืองทั้งของคนไทยและพม่า ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้แกะสลักซึ่งเป็นงานฝีมือแฮนด์เมด (Hand Made) เหมาะสำหรับเป็นของใช้และตกแต่งบ้าน กล้วยไม้ป่า ต้นไม้ป่าหายากต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับที่ทำจากหินสีและพลอยพม่าคุณภาพดีหลากชนิด โดย อ่านต่อ…    แผนที่…
wad-tang-sai_1280  วัดทางสาย
 
    วัดทางสาย ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้าน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศาสนา และแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญ ในวัดนี้ ประกอบด้วย พระพุทธกิติสิริชัย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบ อ่านต่อ…    แผนที่…